background

Super User

Wednesday, 11 June 2014 07:35

THE CONCEPTUAL ROLE OF RTD IN SMEs

Asghar Jabalbarezi sarbijan

IAMOT & ISPIM member, COB of Qeshm Voltage Company. Apt.10, Bld.14, Karimi Alley, Lalezarno Ave, Tehran, Iran. Postal code 1145655857, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Nowadays with progress of science and technology, enhancing the entrance of technology in market and competing of the market, the essential strategy of preservation and perfection of a small and medium enterprise is paying attention to R&D . Thus taking use of the most modern strategy in technology management will be a great assistance to these kinds of enterprises. In this article we have decided to demonstrate that how we can achieve the more active competition in the market of small and medium enterprise by making a change in the structure of R&D and mature it to RTD and obtain a major share of the technological products. This arrangement, considered to a case study and then its consequences are analyzed.

اصغر جبالبارزي سربيژن2,* ،  محمد حسين نخچي3 ، ايمان كاميابي 4، رويا عبدلي5

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

چکیده:

نرسيدن ايده هاي نو و خلاق به مرحله اجرا و توليد را مي توان از مشکلات عمده بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بر شمرد. براي تجاري سازي اين ايده ها و بومي سازي فناوري هاي نوين در سطح کشور نيازمند ساختاري مناسب براي مديريت فناوري هستيم که مراحل مختلف فرآيند تجاري سازي را در بر داشته باشد. همچنين از آنجا که تمامي مراحل اين ساختارها قابل تعميم به تمام صنايع و کشورها نمي باشند نياز به مديرت فناوري با در نظر گرفتن محدوديت ها، امتيازات و شرايط بومي کشور احساس مي شود. به طوريکه اين مديريت به جاي پيروي کامل از اين ساختارهاي استاندارد توانايي انعطاف براي تطابق با شرايط موجود را داشته باشد و بتواند به بهترين شکل با توجه به شرايط بومي، از برخي از اجزاي اين ساختار چشم پوشي نمايد و در مقابل بر روي برخي اجزاء تمرکز بيشتري داشته باشد. لزوم تحقق اين امر داشتن مديريتي بومي شده در عرصه تجاري سازي فناوري است. در اين مقاله ابتدا يک ساختار استاندارد را براي مديريت فناوري بررسي نموده و مراحل مختلف را توضيح می دهیم. سپس به بيان فرآيند تجاري سازي مجموعه هاي آموزشي اتوماسيون صنعتي با در نظر گرفتن مديريت بومي با قابليت انعطاف در برابر شرايط موجود می پردازیم و با استفاده از آمارها و نمودارهاي مدون، موفقيت آميز بودن بومي سازي فناوري را از طريق مديريت بومي آن به اثبات می رساندیم.

شرح مقاله:

موضوع این مقاله راجع به شارژ کنترلرها که جهت مدیریت انرژی در سیستم های سولار بکار میروند می باشد.

در این مقاله کار شارژ کنترلر از قبیل محافظت از دشارژ، محافظت از over charge و مدیریت سیستم از طریق اعلام آلارم به مصرف کننده تشریح می گردد.

-         چرا از شارژ کنترلر استفاده می کنیم؟

همانطور که می دانیم موفقیت یک سیستم فتوولتائیک بصورت off-grid استفاده بهینه از سیتم باتری آن می باشد.برای اینکه یک سیستم off-grid بصورت طولانی مدت کار کنند شارژ باتری ها باید بصورت مناسب انجام شود و باتری ها در شرایط مناسبی نگهداری شوند.

در طی زمانی که سیستم سولار در حال کار است باید مقدار شارژی که باتری ها در طول روز از انرژی خورشید شارژ می شوند تقریبا" معادل دشارژی باشد که در شب باتری ها در اثر استفاده مصرف کننده ها از دست می روند.

هر سیستم فتوولتائیک off-grid ای می بایست به دو روش ذیل مدیریت شود:

1-    باتری ها در اثر دشارژ بیش از حد ( که در اثر استفاده بیش از حد اتفاق می افتد) صدمه نبینند.

2-    باتری ها در اثر over charge (که در اثر دریافت بیش از حد انرژی از سلولها اتفاق می افتد) صدمه نبینند.

هر شارژ کنترلری دارای یک سری وظایف اولیه به شرح ذیل می باشند:

1-    اتصال به سیستم بار(مصرف کننده ) و سلولها

2-    مدیریت سیتم جهت شارژ مناسب باتری ها

3-    محافظت از باتری و مصرف کننده ها از over charge ، دشارژ و تغییرات ولتاژی

4-    ارائه قابلیت مانیتور کردن وضعیت سیستم و موارد مشکل ساز به کاربر

 

 

تهیه کنندگان: اصغر جبال بارزی سر بیژن- سعیده محبوبی

 

با همكاري كميته علمي شركت مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ

 

 

 اصغر جبال بارزی سر بیژن ، حسين خلعتبري

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

چکیده

انواع مختلفی از ماژول‌های فتوولتائیک تولید شده‌اند که برای ساخت هرکدام از آنها از تکنولوژی و مواد اولیه‌ی متفاوتی استفاده شده است. در میان آنها، ماژول‌های ساخته شده از کریستال‌سیلیکون برای کاربرد‌های زمینی بسیار مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز بیشترین مصرف را نسبت به تگنولوژی‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند. تکنولوژی‌های جدیدتر هم با توجه به یکسری خصوصیات و مزایا مانند برخورداری از قابلیت انعطاف، بازدهی بهتر در شرایطی با تابش نور کمتر، استفاده از مواد اولیه‌ای که در طبیعت فراوان‌تر و هزینه‌ی استفاده از آنها کمتر باشد، و ویژگی‌های دیگر، در کاربرد‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، برای افزایش راندمان در هر کدام از این تکنولوژی‌ها، تحقیقات و مطالعات مختلفی در حال انجام می‌باشد. به همین جهت بررسی و شناخت تکنولوژی‌های مختلف موجود و اطلاع از تغییرات و بهینه‌سازی‌های انجام شده درآنها، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در مقاله تهیه شده، ماژول‌های فتوولتائیک پرمصرف، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

واژه‌های کلیدی: ماژول‌های فتوولتائیک - ماژول‌های کریستالی - ماژول‌های غیر کریستالی

اصغر جبالبارزی سربیژن ،قشم ولتاژ

سعیده محبوبی ، مهندس برق –الکترنیک

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

چکیده

امروزه جوامع صنعتی با تهدید جدیدی غیر از جنگ سرد مواجه هستند. امروزه جنگ سایبری جای جنگ سرد را گرفته است و پیروز میدان کشوری است که در زمینه سایبر مجهز تر است . یکی از موارد مورد بحث حمله به تجهیزات  کنترل و اسکادای صنایع مختلف می باشد . در این مقاله در ابتدا نقش سیستم های کنترل و اطلاعات را در دنیای امروز مورد بحث قرارمی دهد و سپس به مدیریت ریسک در سیستم های اطلاعاتی می پردازیم و پس از آن به روشهای مورد استفاده در دنیا جهت کاهش ریسک و استفاده از سیستم های مذکور پرداخته و در آخر روش پیشنهادی نویسندگان که روشی متناسب جهت استفاده و بکارگیری بصورت بومی است مورد بررسی قرار می گیرد.این روش در حال   حاشر در حال بکارگیری در شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ است.

 

واژه های کلیدی : اسکادا (سیستم های کنترل و سوپروایزری)،حملات سایبری، مدیریت ریسک ،حفاظت شبکه های صنعتی

 

Saturday, 21 September 2013 05:11

THE CONCEPTUAL ROLE OF RTD IN SMEs

  Asghar Jabalbarezi sarbijan

 IAMOT & ISPIM member, COB of Qeshm Voltage Company. Apt.10, Bld.14, Karimi Alley, Lalezarno Ave, Tehran, Iran. Postal code 1145655857, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mohammad Hossein Nakhchi

CEO of AdvancedTech Company. Apt 40, Number 22,Third BimehAve, Ekbatan, Tehran, Iran

Postal code:1393885754, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saeede Mahboobi

 Technical Manager of Qeshm Voltage Company. Apt.10, Bld.14, Karimi Alley, Lalezarno Ave, Tehran, Iran. Postal code 1145655857, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract

Nowadays with progress of science and technology, enhancing the entrance of technology in market and competing of the market, the essential strategy of preservation and perfection of a small and medium enterprise is paying attention to R&D[3]. Thus taking use of the most modern strategy in technology management will be a great assistance to these kinds of enterprises. In this article we have decided to demonstrate that how we can achieve the more active competition in the market of small and medium enterprise by making a change in the structure of R&D and mature it to RTD and obtain a major share of the technological products. This arrangement, considered to a case study and then its consequences are analyzed.

 

Keywords: R&D, SMEs, RTD, Technological products and marketing.[1] Research, Technology and Development

[2] Small and Medium Enterprises

[3] Research and Development

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل : مطالعه موردی نمونه ای از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی1

 

                   اصغر جبالبارزي سربيژن 2,* ، محمد حسين نخچي3 ، ايمان كاميابي 4، رويا عبدلي 5   

 

 

 

چکیده :

نرسيدن ايده هاي نو و خلاق به مرحله اجرا و توليد را مي توان از مشکلات عمده بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بر شمرد. براي تجاري سازي اين ايده ها و بومي سازي فناوري هاي نوين در سطح کشور نيازمند ساختاري مناسب براي مديريت فناوري هستيم که مراحل مختلف فرآيند تجاري سازي را در بر داشته باشد. همچنين از آنجا که تمامي مراحل اين ساختارها قابل تعميم به تمام صنايع و کشورها نمي باشند نياز به مديرت فناوري با در نظر گرفتن محدوديت ها، امتيازات و شرايط بومي کشور احساس مي شود. به طوريکه اين مديريت به جاي پيروي کامل از اين ساختارهاي استاندارد توانايي انعطاف براي تطابق با شرايط موجود را داشته باشد و بتواند به بهترين شکل با توجه به شرايط بومي، از برخي از اجزاي اين ساختار چشم پوشي نمايد و در مقابل بر روي برخي اجزاء تمرکز بيشتري داشته باشد. لزوم تحقق اين امر داشتن مديريتي بومي شده در عرصه تجاري سازي فناوري است. در اين مقاله ابتدا يک ساختار استاندارد را براي مديريت فناوري بررسي نموده و مراحل مختلف را توضيح می دهیم. سپس به بيان فرآيند تجاري سازي مجموعه هاي آموزشي اتوماسيون صنعتي با در نظر گرفتن مديريت بومي با قابليت انعطاف در برابر شرايط موجود می پردازیم و با استفاده از آمارها و نمودارهاي مدون، موفقيت آميز بودن بومي سازي فناوري را از طريق مديريت بومي آن به اثبات می رساندیم.

واژه هاي كليدي: فناوری، خلق ایده، تجاری سازی، بومی سازی فناوری، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی

 

 
 


1- Small and Medium Enterprises

 2 و *- نویسنده مسئول: دکترای مدیریت تکنولوژی، مدیر شرکت قشم ولتاژ، نویسنده اول

3- مهندس الکترونیک، نویسنده دوم

4- مهندس برق، نویسنده سوم

5- کارشناس حسابداری شرکت قشم ولتاژ، نویسنده چهارم

 


 

Sunday, 01 September 2013 07:14

Robot

Investor company and Project owner:Qeshm Voltage co.
 Supervisor & project manager: Asghar Jabalbarezi Sarbijan
Designer: H. Selehian
 
This project is a didactic Robot. It is a small industrial robot with 5 DOF (Degrees of Freedom). It has a workspace of 520mm and it can pick a 1 kg load. The gripper is changeable. Its electric motors are servo motor. The microprocessor used in this robot is Atmel (Atmega168 ). Therefore, it is controlled by its own software via a computer in addition to be controlled through a teachpendent. The connection port between robot and PC is RS232 or USB.
To set the duty for this robot at first the program should be written in the software by setting some points and adding commands. Hence the robot executes the commands in order to have a defined motion. This robot can be combined with a rotating table or conveyor system to perform a more complicated task. This is very important in the product lines of factories.
One specification of this robot is the capability of robot to rotate all its joints simultaneously that results in an optimized smooth motion which leads to have efficient linear velocity in the end effecter. The defined functions of this robot are useful for training robotics, mechatronics and automation in universities and applied science universities.

Sunday, 01 September 2013 07:13

Mechatronic Set

Investor company and Project owner:Qeshm Voltage co.
 Supervisor & Project manager: Asghar Jabalbarezi Sarbijan
Designer: Hossein Selehian& M. Shokraneh
 
This project is a didactic Mechatronic Set. It is involved of several stations (e.g. 5 & 8 stations) including Distributing, Testing, Buffering, Processing, Handling, Separating, Punching and Storing stations.
These stations simulate a factory product line in which different processes are in handle. At first one part of a product is inserted via distributing station into a conveyor. Then along the path there are a couple of sensors to recognize different types of material (e.g. metal, plastic or wood and etc.). It can also test dimensions of the part to let it go on. Then it is picked up by a Cartesian Robot and in another station it will be pressed or drilled or milled. It has also a buffering station to store extra parts temporally for further usage. It has the handling station to pick and place and move the parts to another station. A separating station also plays the role of separating parts based on the color that they have. Finally the parts are collected in the storing station.
This set is controlled by a PLC S7 313C 2 DP. The components used in this set are pneumatic ,electrical and mechanical.

Sunday, 01 September 2013 06:27

Sun Tracking Set

Investor company and Project owner: Qeshm Voltage co.
Supervisor: Asghar Jabalbarezi Sarbijan,
Project master expert: S.Mahboobi ,
Project manager and designer: A.Shokraneh and B.Karimzadeh,
Partner: F.Rastegar, H.Khalatbary, F.Bahmani, P.Bahmani.

There are many ways to use the solar energy as the source of electrical energy, such as Photovoltaic, Thermal plants, solar tower ,… .Sun Tracking systems are the one solution for optimization and maximize efficiency in solar plants.In the Sun Tracking Set, we have simulate a photovoltaic sun tracking plant via a PLC based control system that equipped with a HMI for monitor system status for training purposes.

Page 1 of 4