background
مقاله های فارسی

مقاله های فارسی (5)

Wednesday, 11 June 2014 06:50

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل

اصغر جبالبارزي سربيژن2,* ،  محمد حسين نخچي3 ، ايمان كاميابي 4، رويا عبدلي5

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

چکیده:

نرسيدن ايده هاي نو و خلاق به مرحله اجرا و توليد را مي توان از مشکلات عمده بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بر شمرد. براي تجاري سازي اين ايده ها و بومي سازي فناوري هاي نوين در سطح کشور نيازمند ساختاري مناسب براي مديريت فناوري هستيم که مراحل مختلف فرآيند تجاري سازي را در بر داشته باشد. همچنين از آنجا که تمامي مراحل اين ساختارها قابل تعميم به تمام صنايع و کشورها نمي باشند نياز به مديرت فناوري با در نظر گرفتن محدوديت ها، امتيازات و شرايط بومي کشور احساس مي شود. به طوريکه اين مديريت به جاي پيروي کامل از اين ساختارهاي استاندارد توانايي انعطاف براي تطابق با شرايط موجود را داشته باشد و بتواند به بهترين شکل با توجه به شرايط بومي، از برخي از اجزاي اين ساختار چشم پوشي نمايد و در مقابل بر روي برخي اجزاء تمرکز بيشتري داشته باشد. لزوم تحقق اين امر داشتن مديريتي بومي شده در عرصه تجاري سازي فناوري است. در اين مقاله ابتدا يک ساختار استاندارد را براي مديريت فناوري بررسي نموده و مراحل مختلف را توضيح می دهیم. سپس به بيان فرآيند تجاري سازي مجموعه هاي آموزشي اتوماسيون صنعتي با در نظر گرفتن مديريت بومي با قابليت انعطاف در برابر شرايط موجود می پردازیم و با استفاده از آمارها و نمودارهاي مدون، موفقيت آميز بودن بومي سازي فناوري را از طريق مديريت بومي آن به اثبات می رساندیم.

Saturday, 21 September 2013 05:21

شارژ کنترلر در سیستم های خورشیدی

شرح مقاله:

موضوع این مقاله راجع به شارژ کنترلرها که جهت مدیریت انرژی در سیستم های سولار بکار میروند می باشد.

در این مقاله کار شارژ کنترلر از قبیل محافظت از دشارژ، محافظت از over charge و مدیریت سیستم از طریق اعلام آلارم به مصرف کننده تشریح می گردد.

-         چرا از شارژ کنترلر استفاده می کنیم؟

همانطور که می دانیم موفقیت یک سیستم فتوولتائیک بصورت off-grid استفاده بهینه از سیتم باتری آن می باشد.برای اینکه یک سیستم off-grid بصورت طولانی مدت کار کنند شارژ باتری ها باید بصورت مناسب انجام شود و باتری ها در شرایط مناسبی نگهداری شوند.

در طی زمانی که سیستم سولار در حال کار است باید مقدار شارژی که باتری ها در طول روز از انرژی خورشید شارژ می شوند تقریبا" معادل دشارژی باشد که در شب باتری ها در اثر استفاده مصرف کننده ها از دست می روند.

هر سیستم فتوولتائیک off-grid ای می بایست به دو روش ذیل مدیریت شود:

1-    باتری ها در اثر دشارژ بیش از حد ( که در اثر استفاده بیش از حد اتفاق می افتد) صدمه نبینند.

2-    باتری ها در اثر over charge (که در اثر دریافت بیش از حد انرژی از سلولها اتفاق می افتد) صدمه نبینند.

هر شارژ کنترلری دارای یک سری وظایف اولیه به شرح ذیل می باشند:

1-    اتصال به سیستم بار(مصرف کننده ) و سلولها

2-    مدیریت سیتم جهت شارژ مناسب باتری ها

3-    محافظت از باتری و مصرف کننده ها از over charge ، دشارژ و تغییرات ولتاژی

4-    ارائه قابلیت مانیتور کردن وضعیت سیستم و موارد مشکل ساز به کاربر

 

 

تهیه کنندگان: اصغر جبال بارزی سر بیژن- سعیده محبوبی

 

با همكاري كميته علمي شركت مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ

 

 

Saturday, 21 September 2013 05:19

معرفي ماژول‌هاي فتوولتائيک پرمصرف

 اصغر جبال بارزی سر بیژن ، حسين خلعتبري

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

چکیده

انواع مختلفی از ماژول‌های فتوولتائیک تولید شده‌اند که برای ساخت هرکدام از آنها از تکنولوژی و مواد اولیه‌ی متفاوتی استفاده شده است. در میان آنها، ماژول‌های ساخته شده از کریستال‌سیلیکون برای کاربرد‌های زمینی بسیار مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز بیشترین مصرف را نسبت به تگنولوژی‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند. تکنولوژی‌های جدیدتر هم با توجه به یکسری خصوصیات و مزایا مانند برخورداری از قابلیت انعطاف، بازدهی بهتر در شرایطی با تابش نور کمتر، استفاده از مواد اولیه‌ای که در طبیعت فراوان‌تر و هزینه‌ی استفاده از آنها کمتر باشد، و ویژگی‌های دیگر، در کاربرد‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، برای افزایش راندمان در هر کدام از این تکنولوژی‌ها، تحقیقات و مطالعات مختلفی در حال انجام می‌باشد. به همین جهت بررسی و شناخت تکنولوژی‌های مختلف موجود و اطلاع از تغییرات و بهینه‌سازی‌های انجام شده درآنها، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در مقاله تهیه شده، ماژول‌های فتوولتائیک پرمصرف، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

واژه‌های کلیدی: ماژول‌های فتوولتائیک - ماژول‌های کریستالی - ماژول‌های غیر کریستالی

Saturday, 21 September 2013 05:17

معرفی راهکاری جهت تسکین ریسک در حملات سایبری بویژه حفاظت شبکه

اصغر جبالبارزی سربیژن ،قشم ولتاژ

سعیده محبوبی ، مهندس برق –الکترنیک

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

چکیده

امروزه جوامع صنعتی با تهدید جدیدی غیر از جنگ سرد مواجه هستند. امروزه جنگ سایبری جای جنگ سرد را گرفته است و پیروز میدان کشوری است که در زمینه سایبر مجهز تر است . یکی از موارد مورد بحث حمله به تجهیزات  کنترل و اسکادای صنایع مختلف می باشد . در این مقاله در ابتدا نقش سیستم های کنترل و اطلاعات را در دنیای امروز مورد بحث قرارمی دهد و سپس به مدیریت ریسک در سیستم های اطلاعاتی می پردازیم و پس از آن به روشهای مورد استفاده در دنیا جهت کاهش ریسک و استفاده از سیستم های مذکور پرداخته و در آخر روش پیشنهادی نویسندگان که روشی متناسب جهت استفاده و بکارگیری بصورت بومی است مورد بررسی قرار می گیرد.این روش در حال   حاشر در حال بکارگیری در شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ است.

 

واژه های کلیدی : اسکادا (سیستم های کنترل و سوپروایزری)،حملات سایبری، مدیریت ریسک ،حفاظت شبکه های صنعتی

 

Saturday, 21 September 2013 04:54

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل : مطالعه موردی نمونه ای از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی1

 

                   اصغر جبالبارزي سربيژن 2,* ، محمد حسين نخچي3 ، ايمان كاميابي 4، رويا عبدلي 5   

 

 

 

چکیده :

نرسيدن ايده هاي نو و خلاق به مرحله اجرا و توليد را مي توان از مشکلات عمده بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بر شمرد. براي تجاري سازي اين ايده ها و بومي سازي فناوري هاي نوين در سطح کشور نيازمند ساختاري مناسب براي مديريت فناوري هستيم که مراحل مختلف فرآيند تجاري سازي را در بر داشته باشد. همچنين از آنجا که تمامي مراحل اين ساختارها قابل تعميم به تمام صنايع و کشورها نمي باشند نياز به مديرت فناوري با در نظر گرفتن محدوديت ها، امتيازات و شرايط بومي کشور احساس مي شود. به طوريکه اين مديريت به جاي پيروي کامل از اين ساختارهاي استاندارد توانايي انعطاف براي تطابق با شرايط موجود را داشته باشد و بتواند به بهترين شکل با توجه به شرايط بومي، از برخي از اجزاي اين ساختار چشم پوشي نمايد و در مقابل بر روي برخي اجزاء تمرکز بيشتري داشته باشد. لزوم تحقق اين امر داشتن مديريتي بومي شده در عرصه تجاري سازي فناوري است. در اين مقاله ابتدا يک ساختار استاندارد را براي مديريت فناوري بررسي نموده و مراحل مختلف را توضيح می دهیم. سپس به بيان فرآيند تجاري سازي مجموعه هاي آموزشي اتوماسيون صنعتي با در نظر گرفتن مديريت بومي با قابليت انعطاف در برابر شرايط موجود می پردازیم و با استفاده از آمارها و نمودارهاي مدون، موفقيت آميز بودن بومي سازي فناوري را از طريق مديريت بومي آن به اثبات می رساندیم.

واژه هاي كليدي: فناوری، خلق ایده، تجاری سازی، بومی سازی فناوری، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی

 

 
 


1- Small and Medium Enterprises

 2 و *- نویسنده مسئول: دکترای مدیریت تکنولوژی، مدیر شرکت قشم ولتاژ، نویسنده اول

3- مهندس الکترونیک، نویسنده دوم

4- مهندس برق، نویسنده سوم

5- کارشناس حسابداری شرکت قشم ولتاژ، نویسنده چهارم