background
Saturday, 21 September 2013 05:19

معرفي ماژول‌هاي فتوولتائيک پرمصرف

 اصغر جبال بارزی سر بیژن ، حسين خلعتبري

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

چکیده

انواع مختلفی از ماژول‌های فتوولتائیک تولید شده‌اند که برای ساخت هرکدام از آنها از تکنولوژی و مواد اولیه‌ی متفاوتی استفاده شده است. در میان آنها، ماژول‌های ساخته شده از کریستال‌سیلیکون برای کاربرد‌های زمینی بسیار مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز بیشترین مصرف را نسبت به تگنولوژی‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند. تکنولوژی‌های جدیدتر هم با توجه به یکسری خصوصیات و مزایا مانند برخورداری از قابلیت انعطاف، بازدهی بهتر در شرایطی با تابش نور کمتر، استفاده از مواد اولیه‌ای که در طبیعت فراوان‌تر و هزینه‌ی استفاده از آنها کمتر باشد، و ویژگی‌های دیگر، در کاربرد‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، برای افزایش راندمان در هر کدام از این تکنولوژی‌ها، تحقیقات و مطالعات مختلفی در حال انجام می‌باشد. به همین جهت بررسی و شناخت تکنولوژی‌های مختلف موجود و اطلاع از تغییرات و بهینه‌سازی‌های انجام شده درآنها، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در مقاله تهیه شده، ماژول‌های فتوولتائیک پرمصرف، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

واژه‌های کلیدی: ماژول‌های فتوولتائیک - ماژول‌های کریستالی - ماژول‌های غیر کریستالی

Read 8822 times