background
Wednesday, 11 June 2014 07:35

THE CONCEPTUAL ROLE OF RTD IN SMEs

Asghar Jabalbarezi sarbijan

IAMOT & ISPIM member, COB of Qeshm Voltage Company. Apt.10, Bld.14, Karimi Alley, Lalezarno Ave, Tehran, Iran. Postal code 1145655857, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract

Nowadays with progress of science and technology, enhancing the entrance of technology in market and competing of the market, the essential strategy of preservation and perfection of a small and medium enterprise is paying attention to R&D . Thus taking use of the most modern strategy in technology management will be a great assistance to these kinds of enterprises. In this article we have decided to demonstrate that how we can achieve the more active competition in the market of small and medium enterprise by making a change in the structure of R&D and mature it to RTD and obtain a major share of the technological products. This arrangement, considered to a case study and then its consequences are analyzed.

Wednesday, 11 June 2014 06:50

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل

اصغر جبالبارزي سربيژن2,* ،  محمد حسين نخچي3 ، ايمان كاميابي 4، رويا عبدلي5

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

چکیده:

نرسيدن ايده هاي نو و خلاق به مرحله اجرا و توليد را مي توان از مشکلات عمده بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بر شمرد. براي تجاري سازي اين ايده ها و بومي سازي فناوري هاي نوين در سطح کشور نيازمند ساختاري مناسب براي مديريت فناوري هستيم که مراحل مختلف فرآيند تجاري سازي را در بر داشته باشد. همچنين از آنجا که تمامي مراحل اين ساختارها قابل تعميم به تمام صنايع و کشورها نمي باشند نياز به مديرت فناوري با در نظر گرفتن محدوديت ها، امتيازات و شرايط بومي کشور احساس مي شود. به طوريکه اين مديريت به جاي پيروي کامل از اين ساختارهاي استاندارد توانايي انعطاف براي تطابق با شرايط موجود را داشته باشد و بتواند به بهترين شکل با توجه به شرايط بومي، از برخي از اجزاي اين ساختار چشم پوشي نمايد و در مقابل بر روي برخي اجزاء تمرکز بيشتري داشته باشد. لزوم تحقق اين امر داشتن مديريتي بومي شده در عرصه تجاري سازي فناوري است. در اين مقاله ابتدا يک ساختار استاندارد را براي مديريت فناوري بررسي نموده و مراحل مختلف را توضيح می دهیم. سپس به بيان فرآيند تجاري سازي مجموعه هاي آموزشي اتوماسيون صنعتي با در نظر گرفتن مديريت بومي با قابليت انعطاف در برابر شرايط موجود می پردازیم و با استفاده از آمارها و نمودارهاي مدون، موفقيت آميز بودن بومي سازي فناوري را از طريق مديريت بومي آن به اثبات می رساندیم.

Saturday, 21 September 2013 05:21

شارژ کنترلر در سیستم های خورشیدی

شرح مقاله:

موضوع این مقاله راجع به شارژ کنترلرها که جهت مدیریت انرژی در سیستم های سولار بکار میروند می باشد.

در این مقاله کار شارژ کنترلر از قبیل محافظت از دشارژ، محافظت از over charge و مدیریت سیستم از طریق اعلام آلارم به مصرف کننده تشریح می گردد.

-         چرا از شارژ کنترلر استفاده می کنیم؟

همانطور که می دانیم موفقیت یک سیستم فتوولتائیک بصورت off-grid استفاده بهینه از سیتم باتری آن می باشد.برای اینکه یک سیستم off-grid بصورت طولانی مدت کار کنند شارژ باتری ها باید بصورت مناسب انجام شود و باتری ها در شرایط مناسبی نگهداری شوند.

در طی زمانی که سیستم سولار در حال کار است باید مقدار شارژی که باتری ها در طول روز از انرژی خورشید شارژ می شوند تقریبا" معادل دشارژی باشد که در شب باتری ها در اثر استفاده مصرف کننده ها از دست می روند.

هر سیستم فتوولتائیک off-grid ای می بایست به دو روش ذیل مدیریت شود:

1-    باتری ها در اثر دشارژ بیش از حد ( که در اثر استفاده بیش از حد اتفاق می افتد) صدمه نبینند.

2-    باتری ها در اثر over charge (که در اثر دریافت بیش از حد انرژی از سلولها اتفاق می افتد) صدمه نبینند.

هر شارژ کنترلری دارای یک سری وظایف اولیه به شرح ذیل می باشند:

1-    اتصال به سیستم بار(مصرف کننده ) و سلولها

2-    مدیریت سیتم جهت شارژ مناسب باتری ها

3-    محافظت از باتری و مصرف کننده ها از over charge ، دشارژ و تغییرات ولتاژی

4-    ارائه قابلیت مانیتور کردن وضعیت سیستم و موارد مشکل ساز به کاربر

 

 

تهیه کنندگان: اصغر جبال بارزی سر بیژن- سعیده محبوبی

 

با همكاري كميته علمي شركت مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ

 

 

Saturday, 21 September 2013 05:19

معرفي ماژول‌هاي فتوولتائيک پرمصرف

 اصغر جبال بارزی سر بیژن ، حسين خلعتبري

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

چکیده

انواع مختلفی از ماژول‌های فتوولتائیک تولید شده‌اند که برای ساخت هرکدام از آنها از تکنولوژی و مواد اولیه‌ی متفاوتی استفاده شده است. در میان آنها، ماژول‌های ساخته شده از کریستال‌سیلیکون برای کاربرد‌های زمینی بسیار مورد توجه بوده و در حال حاضر نیز بیشترین مصرف را نسبت به تگنولوژی‌های دیگر به خود اختصاص داده‌اند. تکنولوژی‌های جدیدتر هم با توجه به یکسری خصوصیات و مزایا مانند برخورداری از قابلیت انعطاف، بازدهی بهتر در شرایطی با تابش نور کمتر، استفاده از مواد اولیه‌ای که در طبیعت فراوان‌تر و هزینه‌ی استفاده از آنها کمتر باشد، و ویژگی‌های دیگر، در کاربرد‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، برای افزایش راندمان در هر کدام از این تکنولوژی‌ها، تحقیقات و مطالعات مختلفی در حال انجام می‌باشد. به همین جهت بررسی و شناخت تکنولوژی‌های مختلف موجود و اطلاع از تغییرات و بهینه‌سازی‌های انجام شده درآنها، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. در مقاله تهیه شده، ماژول‌های فتوولتائیک پرمصرف، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

واژه‌های کلیدی: ماژول‌های فتوولتائیک - ماژول‌های کریستالی - ماژول‌های غیر کریستالی

Saturday, 21 September 2013 05:17

معرفی راهکاری جهت تسکین ریسک در حملات سایبری بویژه حفاظت شبکه

اصغر جبالبارزی سربیژن ،قشم ولتاژ

سعیده محبوبی ، مهندس برق –الکترنیک

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

چکیده

امروزه جوامع صنعتی با تهدید جدیدی غیر از جنگ سرد مواجه هستند. امروزه جنگ سایبری جای جنگ سرد را گرفته است و پیروز میدان کشوری است که در زمینه سایبر مجهز تر است . یکی از موارد مورد بحث حمله به تجهیزات  کنترل و اسکادای صنایع مختلف می باشد . در این مقاله در ابتدا نقش سیستم های کنترل و اطلاعات را در دنیای امروز مورد بحث قرارمی دهد و سپس به مدیریت ریسک در سیستم های اطلاعاتی می پردازیم و پس از آن به روشهای مورد استفاده در دنیا جهت کاهش ریسک و استفاده از سیستم های مذکور پرداخته و در آخر روش پیشنهادی نویسندگان که روشی متناسب جهت استفاده و بکارگیری بصورت بومی است مورد بررسی قرار می گیرد.این روش در حال   حاشر در حال بکارگیری در شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ است.

 

واژه های کلیدی : اسکادا (سیستم های کنترل و سوپروایزری)،حملات سایبری، مدیریت ریسک ،حفاظت شبکه های صنعتی

 

Saturday, 21 September 2013 05:11

THE CONCEPTUAL ROLE OF RTD IN SMEs

  Asghar Jabalbarezi sarbijan

 IAMOT & ISPIM member, COB of Qeshm Voltage Company. Apt.10, Bld.14, Karimi Alley, Lalezarno Ave, Tehran, Iran. Postal code 1145655857, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mohammad Hossein Nakhchi

CEO of AdvancedTech Company. Apt 40, Number 22,Third BimehAve, Ekbatan, Tehran, Iran

Postal code:1393885754, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Saeede Mahboobi

 Technical Manager of Qeshm Voltage Company. Apt.10, Bld.14, Karimi Alley, Lalezarno Ave, Tehran, Iran. Postal code 1145655857, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract

Nowadays with progress of science and technology, enhancing the entrance of technology in market and competing of the market, the essential strategy of preservation and perfection of a small and medium enterprise is paying attention to R&D[3]. Thus taking use of the most modern strategy in technology management will be a great assistance to these kinds of enterprises. In this article we have decided to demonstrate that how we can achieve the more active competition in the market of small and medium enterprise by making a change in the structure of R&D and mature it to RTD and obtain a major share of the technological products. This arrangement, considered to a case study and then its consequences are analyzed.

 

Keywords: R&D, SMEs, RTD, Technological products and marketing.[1] Research, Technology and Development

[2] Small and Medium Enterprises

[3] Research and Development

Saturday, 21 September 2013 04:54

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل

تجاری سازی فناوري از تئوري تا عمل : مطالعه موردی نمونه ای از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی1

 

                   اصغر جبالبارزي سربيژن 2,* ، محمد حسين نخچي3 ، ايمان كاميابي 4، رويا عبدلي 5   

 

 

 

چکیده :

نرسيدن ايده هاي نو و خلاق به مرحله اجرا و توليد را مي توان از مشکلات عمده بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي بر شمرد. براي تجاري سازي اين ايده ها و بومي سازي فناوري هاي نوين در سطح کشور نيازمند ساختاري مناسب براي مديريت فناوري هستيم که مراحل مختلف فرآيند تجاري سازي را در بر داشته باشد. همچنين از آنجا که تمامي مراحل اين ساختارها قابل تعميم به تمام صنايع و کشورها نمي باشند نياز به مديرت فناوري با در نظر گرفتن محدوديت ها، امتيازات و شرايط بومي کشور احساس مي شود. به طوريکه اين مديريت به جاي پيروي کامل از اين ساختارهاي استاندارد توانايي انعطاف براي تطابق با شرايط موجود را داشته باشد و بتواند به بهترين شکل با توجه به شرايط بومي، از برخي از اجزاي اين ساختار چشم پوشي نمايد و در مقابل بر روي برخي اجزاء تمرکز بيشتري داشته باشد. لزوم تحقق اين امر داشتن مديريتي بومي شده در عرصه تجاري سازي فناوري است. در اين مقاله ابتدا يک ساختار استاندارد را براي مديريت فناوري بررسي نموده و مراحل مختلف را توضيح می دهیم. سپس به بيان فرآيند تجاري سازي مجموعه هاي آموزشي اتوماسيون صنعتي با در نظر گرفتن مديريت بومي با قابليت انعطاف در برابر شرايط موجود می پردازیم و با استفاده از آمارها و نمودارهاي مدون، موفقيت آميز بودن بومي سازي فناوري را از طريق مديريت بومي آن به اثبات می رساندیم.

واژه هاي كليدي: فناوری، خلق ایده، تجاری سازی، بومی سازی فناوری، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی

 

 
 


1- Small and Medium Enterprises

 2 و *- نویسنده مسئول: دکترای مدیریت تکنولوژی، مدیر شرکت قشم ولتاژ، نویسنده اول

3- مهندس الکترونیک، نویسنده دوم

4- مهندس برق، نویسنده سوم

5- کارشناس حسابداری شرکت قشم ولتاژ، نویسنده چهارم

 


 

Friday, 10 May 2013 10:06

The Role for the Government in Information Technology : The case of Iran

 The Role for the Government in Information Technology : The case of Iran

A. N, Akhavan1, N. Jabbari2, A. Jebalbarezi Sarbijan3   

1Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Centre forTechnology Development, Amirkabir University of Technology , Tehran, Iran

3Gheshm Voltage Company

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ABSTRACT

The author believes that developing countries (DC), in particular Iran, need to urgently develop a culturally appropriate national strategy if they wish information technology (IT) to have a positive impact on their overall socio-economic development. While countries like Singapore claim to have very successful national strategies, the long-term impact on the country’s social development may have been over looked. Left unchecked the technological marketplace will impose a hard-to-reverse negative role on small countries like Iran. This will make it increasingly difficult for Iran to decide its is own long-term preferences for social and economic development. Put bluntly, these countries need to decide what they want from the global technology marketplace and then work out how they are going to achieve it. It is believed that hard technological determinism can only be countered by very real and well thought out national strategies. The paper argues that the national IT strategy will need to address the issues of resistance to change due to cultural, personal and infrastructure factors, be very culturally sensitive and given the rate change of the technology, will need to be constructed as an evolving, and learning system. The first stage in the development of such a system is to design an appropriate forum for discussion, and a well-constituted and ongoing

 

Friday, 10 May 2013 10:00

An Endogenous Growth Model for Technology Transfer through Foreign Direct Investment from DCS to LDC

 Asghar Jabal Barezi, Qeshm Voltage Company, Tehran. Iran

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Amir Nasser Akhavan, Department of petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran,

 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 M. Hamdi Bin Abd Shukor, Faculty of Engineering, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia,

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nooshin Jabbari, Islamic Azad University and Centre for Study of Technology Development, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Keywords: Model for Technology Transfer; Foreign Direct Investment

 Less Developed Countries; developed countries

 

Abstract

 

This paper develops an endogenous growth model where a Less Developed Countries (LDCs) through Foreign Direct Investment (FDI) and licensing. The model assumes that knowledge of DCs spills over to the LDC from licensing but not from FDI. It is found that the LDC relies on either FDI or licensing the decentralized equilibrium. However, due to knowledge spillovers from licensing encouraging licensing and regulation FDI will improve the welfare of a LDC, if his population size or its capacity to absorb knowledge of DCs is sufficiently large.

 

f Development Economics, 62, pp. 447-93